Plechový kontajner, Žilina, Industry Special

2019