Omítkový zateplovací systém ClimateCoating ISOTEX

Omítkový zateplovací systém ISOTEX tvoří zateplovací omítka ISOTEX a termokeramický nátěr ClimateCoating. Dohromady tvoří revoluční zateplovací systém s výbornými vlastnostmi a dlouhou životností. Tepelněizolační zateplovací omítka ISOTEX vám zajistí ve spolupráci s nátěrem ClimateCoating plnou ochranu před všemi atmosférickými vlivy a vytvoří inovativní termoizolační zateplovací systém, který předčí vaše očekávání.

Inovativní tepelněizolační zateplovací systém ClimateCoating ISOTEX

Tepelněizolační zateplovací omítka ISOTEX v kombinaci s nátěrem ClimateCoating zajistí plnou ochranu stavební konstrukce a tím vytvoří inovativní termoizolační zateplovací systém. Díky svým unikátním vlastnostem termoizolační omítky ISOTEX a nanotechnologii v termokeramickém nátěru ClimateCoating vám v tomto spojení vytoří regulaci vlhkosti ve zdivu (udržuje zdi stále v suchu = pouze „suchý kabát hřeje“). Koeficient absorbce vody je méně než 3% za 120 dní přítomnosti ve vodě a díky svým difúzním vlastnostem – koeficient propustnosti vodních par = 7, napomáhá rychle odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu a uvnitř konstrukce budov.

Tepelněizolační zateplovací omítka ISOTEX je velmi vhodná nejen jako alternativa zlepšení komfortu vašeho bydlení (zateplení vaší nemovitosti), ale zároveň získáte nový kabát domu, který vaši nemovitost ochrání před všemi povětrnostními vlivy. V létě se stavba nepřehřeje (úspora na klimatizaci) a v zimě 3x sníží únik tepla z vašeho domu (úspora na vytápění).

Spolu v kombinaci s termokeramickým nátěrem ClimateCoating vytvoří zateplovací omítka ISOTEX komplexní zateplovací systém pro ideální zateplení domu.

Omítkový zateplovací systém ISOTEX

Výhody zateplovacího systému ISOTEX

  • Minimální životnost systému je 30 let
  • Výrazná energetická úspora na vytápění a klimatizaci (15-40%)
  • Vysoká ochrana zdiva před povětrnostními vlivy (bez tvorby zelených řas, hub a plísní)
  • Vysoká účinnost odstranění vlhkosti ze zdiva po odstranění příčiny
  • Aplikace bez porušení zdiva (žádné kotvení)
  • Jednoduché zpracování
  • Nízká hmotnost systému ISOTEX: 8,0 kg/m2
  • Ekologický materiál
  • Rychlá aplikace
  • Zateplovací systém tepelné ochrany ISOTEX je lepší ve funkční

Jednoduchá aplikace zateplovacího systému

Zateplovací systém ISOTEX je ideální pro moderní ekologické stavby i pro obnovované budovy. Hotová omítka ISOTEX představuje z hlediska struktury kompaktní izolační vrstvu složenou z lehkých a pevných granulovaných křemičitých kuliček.

Aplikace termoizolační omítkové směsi ISOTEX vyžaduje minimální náročnost, převážně se nanáší ve dvou vrstvách bez armovací síťky, což podstatným způsobem zkracuje časový rozsah stavebních prací. Nanáší se ručně běžným způsobem omítání nebo pomocí strojů na omítání – typu PFT G54 příp. M-Tec Duo. Směs po dokončení vytvoří na stěně jednotnou masivní vrstvu bez skvrn a tepelných mostů. Zateplovací systém ISOTEX dosáhne své plné funkčnosti 30 dní po aplikaci.

Zateplocaví omítka ISOTEX a energeticky úsporný keramický nátěr ClimateCoating tvoří jako celek dokonalý zateplovací systém 21. století v oblasti tepelné ochrany nových i obnovovaných budov.

Omítka ISOTEX tvoří tepelné jádro zateplovacího systému

Tepelněizolační omítka ISOTEX je vhodná pro fasádní omítání cihlových, betonových, železobetonových, pórobetonových, skleněných, dřevěných a kovových podkladů v exteriéru i v interiéru. Omítka ISOTEX je vhodná k omítání všech podkladů, které mají jednoduchý i složitý tvar. Díky své objemové hmotnosti dokáže velmi dobře eliminovat objemové změny podkladových materiálů.

Tepelněizolační omítka ISOTEX je hotová suchá směs na bázi granulovaných křemičitých kuliček, která po smíchání s vodou vytvoří dokonalou plastickou, vysoce adhezní hmotu určenou k použití jako izolace proti vlhkosti a zároveň jako tepelná a zvuková izolace stěn budov. Díky svým vlastnostem tvoří výborný základ pro zateplovací systém ISOTEX.

Princip interakce tepelněizolační omítky ISOTEX se zdivem: omítka ISOTEX nanesená na fasádu pracuje v režimu membránové sanace. Omítka propouští vlhkost ve formě páry prostupující ze zdiva (stěn) az interiéru, čímž dochází k jejímu pravidelnému odvádění ak následnému zlepšení tepelně-izolačních vlastností zdiva t.j. ke zvýšení hodnoty parametru R (tepelný odpor stavební konstrukce).

Rodinný dům, Senica – Kunov (zateplovací sytém ClimateCoating IsoTex)

Nátěr ClimateCoating zajistí ochranu fasády zateplovacího systému. Vytahuje vlhkost ze zdiva a udržuje zdi suché.

ClimateCoating tvoří ochranný štít zateplovacího systému a v tomto případě termoizolační omítky ISOTEX, který díky unikátnímu složení odvede vlhkost, avšak zabraňuje zpětnému průchodu vlhkosti z vnějšího prostředí do materiálu stavební konstrukce. ClimateCoating zajišťuje teplotní stálost a tudíž nedochází k degradaci (k prasklinám) zdiva resp. stěn vlivem vysokého rozdílu teplot.

Jedinečné vlastnosti termokeramického nátěru ClimateCoating napomáhají zateplovacímu systému ISOTEX postarat se o útulné, pohodové klima ve všech budovách. Pomáhají šetřit náklady na topení i klimatizaci a velmi účinně chrání fasády a střechy před škodlivými vlivy různých povětrnostních podmínek. Významnou měrou zabraňují stárnutí a zvětrávání stavebních konstrukcí. Přitom je termokeramický nátěr ClimateCoating v poměru cena/výkon stejně výhodný jako normální, vysoce kvalitní disperzní barva.

Termoizolační nátěr ClimateCoating je ve světě používán již více než 30 let. Za tuto dobu byl mnohokrát podroben velmi kritickým hodnocením a mnoho renomovaných vědeckých pracovišť provedlo množství nezávislých odborných posudků jeho účinnosti. Nejedná se o náhodné posudky, ale o několikaleté sledování objektu jak před aplikací termoizolačního nátěru ClimateCoating, tak i po jeho aplikaci. Výsledky vždy potvrdily účinnost a oprávněnost použití termoizolačního nátěru ClimateCoating. Písemné výsledky většiny posudků jsou dostupné na internetových stránkách.

Moderní zateplení s novými nanotechnologiemi a omítkovým zateplovacím systémem ISOTEX

Obr. 1: Tepelný odpor a jeho průběh na typické stěně bez ISOTEX, R = 0,61 m2K/W
Obr. 2: Tepelný odpor R a jeho průběh na typické stěně s aplikací zateplovacího systému ISOTEX, R = 3,07 m2K/W
Vypracoval: Akad. arch. Et Ing. arch. Petr David, aut. Arch.

Nedostatky kontaktního zateplení řeší použití souvrství ze speciálních omítek ISOTEX s tepelněizolačními parametry v kombinaci se speciálním materiálem s keramickým plnivem se schopností odrážet teplo – ClimateCoating, který jako jediný má dvě základní funkce: a to odrážet až 85% tepelného záření. kolmo k aplikované ploše a aktivní odvod vlhkosti z podkladu (na m2 plochy fasády připadá 150 m2 povrchu keramických dutých granulí obsažených v nátěru ClimateCoating).

Aplikací souvrství zateplovacího systému ISOTEX na obvodový plášť dojde k násobnému zlepšení parametrů pláště budovy, které prokazují v rámci PENB. Aplikací dojde k aktivní ochraně budovy odrazem tepelného záření (fázový posun, tedy zpoždění přehřátí zdí se zvětší o 6 – 8 hodin) a zároveň k vysychání podkladových vrstev (zdí apod.). A také ke klasické izolaci zateplovací omítkou ISOTEX. Souvrství se chovají aktivně, dojde ke zlepšení izolačních vlastností podle materiálu násobně (obr. 1, 2). Typicky dochází k přeřazení ze třídy F neúsporná (velmi nehospodárná) do tříd úsporných.

Zateplovací omítkový systém ISOTEX se nanáší na starý pevný podklad nebo na nový známými postupy. Omítka v síle deset a více milimetrů se nanese na penetrační nátěr s výbornou propustností pro vodní páry. ClimateCoatingf se dodává ve formě emulze = nátěr.