Gymnázium Trnava (zatepľovací systém ClimateCoating IsoTex, ThermoPlus)

2017

suterén, chodby = ClimateCoating IsoTex, triedy = ThermoPlus